22/04/2017   Zahoracka Dvasiatka

PROGRAM 48. ROČNÍKA  ZÁHORÁCKEJ DVADSIATKY

20km muži a 20km ženy môžu plniť limity pre MS 2017 v Londýne

 

                   

13:00                           Otvorenie pretekov

13:30                           1km prípravka chlapci                                 2008 a mladší

                                   1km prípravka dievčatá                               2008 a mladšie

13:45                          1km najmladší žiaci                                     2006 a 2007

                       1km najmladšie žiačky                                 2006 a 2007

14:00                          2 km mladší žiaci                                        2004 – 2005

                       2 km mladšie žiačky                                     2004 – 2005

14:30                          3 km starší žiaci                                          2002 – 2003

                       3 km staršie žiačky                                      2002 – 2003

14:55                          5 km dorastenci                                          2000 – 2001

                       5km dorastenky                                          2000 – 2001            

16:00                         10 km juniori                                               1998 – 1999      

                      10km juniorky                                              1998 – 1999           

                      20 km muži                                                  1997 a starší          

                      20 km ženy                                                  1997 a staršie          

 

 

Web-site LOC: click here