2015 Jun 05 - NWR 20W a La Coruna

20 km men - Chen Ding, Wang Zhen and Cai Zelin on the podium
20 km men - Chen Ding, Wang Zhen and Cai Zelin on the podium
20 km men - Chen Ding, Wang Zhen and Cai Zelin on the podium
20 km men - Chen Ding, Wang Zhen and Cai Zelin on the podium
20 km men and women podium
20 km men and women podium
20 km women - Il gruppo delle inseguitrici di Liu Hong e Qieyang Shenjie nei primi giri; tra loro Valentina Trapletti
20 km women - Liu Hong
20 km women - Liu Hong (official time)
20 km women - Liu Hong and Sandro Damilano (unofficial time)
20 km women - Liu Hong arrival
20 km women - Liu Hong during the race
20 km women - Liu Hong during the race (photo by Manolo Teixeiro - ESP)
20 km women - Liu Hong during the race (photo by Manolo Teixeiro - ESP)
20 km women - Liu Hong during the race (photo by Manolo Teixeiro - ESP)
20 km women - Liu Hong during the race (photo by Manolo Teixeiro - ESP)
20 km women - Liu Hong during the race (photo by Manolo Teixeiro - ESP)
20 km women - Liu Hong during the race (photo by Manolo Teixeiro - ESP)
20 km women - Liu Hong during the race (photo by Manolo Teixeiro - ESP)
20 km women - Liu Hong during the race (photo by Manolo Teixeiro - ESP)
20 km women - Liu Hong during the race (photo by Manolo Teixeiro - ESP)
20 km women - Liu Hong during the race (photo by Manolo Teixeiro - ESP)
20 km women - Liu Hong during the race (photo by Manolo Teixeiro - ESP)
20 km women - Liu Hong on the podium
20 km women - Liu Hong with the Judges
20 km women - Liu Hong with the Judges of arrival
20 km women - Qieyang Shenje, Liu Hong and Erica de Sena on the podium
20 km women - Qieyang Shenje, Liu Hong and Erica de Sena on the podium
20 km women - Qieyang Shenje, Liu Hong and Erica de Sena on the podium
20 km women - Qieyang Shenjie during the race
20 km women - Valentina Trapletti and Viktoria Madarasz during the race (photo by Manolo Teixeiro - ESP)
20 km women - Valentina Trapletti and Viktoria Madarasz during the race (photo by Manolo Teixeiro - ESP)
Il poster a ricordo di Anna Rita Sidoti (1998)