2018 Jan 25 - San Lorenzo (ITA)

20km Men test - Jin Xiangqian
20km Men test - Wang Rui and Wang Qin in last km
20km Women test - Lu Xiuzhi
20km Women test - Lu Xiuzhi
20km Women test - Lu Xiuzhi
20km Women test - Ma Zhenxia
20km Women test - Qieyang Shenjie and Ma Zhenxia