2018 Mar 3 - Huangshan (CHN)

Men 20km: first lap
Men 20km: the start
Men 20km: Wang Kaihua victory
Men 35km: a phase of the race
Men 35km: a phase of the race
Men 35km: a phase of the race
Men 35km: the start
Men 35km: the start
Men 50km: a phase of the race
U20 Women 10km - the start
Women 20km - arrival of first two athletes
Women 20km - first lap
Women 20km - second lap
Women 20km - second lap
Women 20km - shortly after the start
Women 20km: podium
Women 20km: Qieyang Shenjie on the podium
Women 35km - a phase of the race
Women 35km - a phase of the race