2021 Mar 20-21 - Huangshan (CHN)

20km men -The start
20km women - Qieyang Shenjie during the race
20km women - Yang Jiayu after the race
20km women - Yang Jiayu establish the new World Record
20km women  - Liu Hong during the race
50km men - Award ceremony
50km men - Leading group
50km men - Leading group
50km men - Luo Yadong victory
50km men - The start